05-08-2013

Cmt là viết tắt của từ gì?

Hỏi: Cmt là viết tắt của từ gì?

Đáp: Cmt là viết tắt của từ comment. Comment có nghĩa là ý kiến, bình luận về một stt hoặc chủ đề nào đó trên các trang mạng đặc biệt phổ biến ở mạng xã hội Facebook.

cmt là gì?
Phần comment trên Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét